Kwaliteitsmanagement: HKZ

Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt.

- zeg wat je doet
- doe wat je zegt
- bewijs het

HKZ-normen

Om het HKZ Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2008-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. Alle HKZ schema’s (behalve de opstapvarianten) omvatten de eisen uit de ISO 9001. Iedere branche heeft een eigen set normen (certificatieschema). De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, etc. aan specifieke eisen voldoen. Het Harmonisatiemodel wordt bij de invulling van de normen als uitgangspunt genomen.

Begeleiding bij certificering
5Kwadraat kan u behulpzaam zijn bij het ontwikkelen, invoeren en borgen van kwaliteitsmanagementsystemen. Het streven is om een certificaat te verkrijgen waaruit blijkt dat uw kwaliteitssysteem voldoet aan de gestelde normen.

 

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom