Ontwikkelen HRM-beleid

Deelgebieden HR Advies

Binnen onze diensten onderscheiden we vijf deelgebieden. Samen vormen deze deelgebieden de kern van een goed presterende organisatie met tevreden werknemers.

• Werven en selecteren
• Beoordelen en presteren
• Ontwikkelen en doorgroeien
• Belonen en waarderen
• Motiveren en behouden

Werven en selecteren
Een goed renderende organisatie begint bij een goed personeelsbestand. Maar waar vindt u de juiste kandidaat voor uw vacature? Welke middelen kunt u hiervoor inzetten? En hoe selecteert u de juiste persoon uit een aantal kandidaten?

5Kwadraat helpt u bij dit proces voor vacatures in het midden- en hoog segment. Samen met u doorlopen we het hele proces van werven en selecteren, zodat u uiteindelijk de beste kandidaat voor de functie vindt. Onze specialisatie zijn de functies op het gebied van staf, management en bedrijfsadministratie.

Beoordelen en presteren
Beoordelingsgesprek of veroordelingsgesprek? Hoe ervaren uw medewerkers het jaarlijkse evaluatiemoment? En levert het u als ondernemer voldoende op? Een goed gevoerd functioneringsgesprek draagt immers bij aan het verbeteren van de huidige werksituatie, voor zowel werknemer als werkgever.

Waar gewerkt wordt helpen evaluaties om uw medewerkers zich te verbeteren, te ontwikkelen, en indien nodig, bij te sturen. Ze leiden tot gemotiveerde en tevreden medewerkers die beter presteren.

Tijdens het functioneringsgesprek kunt u vanuit beider perspectief verbeterpunten formuleren en concrete afspraken maken. De vastgelegde doelen en actiepunten dienen daarna als evaluatiepunten tijdens voortgangsgesprekken.

Aan de hand van deze gesprekscyclus werkt u gestructureerd en voortdurend aan het optimaliseren van de prestaties van de werknemer en daarmee aan het rendement van uw organisatie!

Ontwikkelen en Doorgroeien
Hebben uw personeelsleden de juiste kennis in huis en beschikken ze over voldoende vaardigheden om hun functie goed uit te oefenen? Wat kunt u als ondernemer doen om de vaardigheden van uw medewerkers maximaal te benutten?

Het juiste talent- en competentiemanagement biedt het antwoord op deze vragen. De markt en uw organisatie zijn constant in beweging, waardoor het noodzakelijk is te blijven ontwikkelen en groeien. Dat beseffen ook uw medewerkers. Zij willen zich ontwikkelen in een richting die past bij hun competenties en ambities. Daarom is talent- en competentiemanagement essentieel voor de motivatie en tevredenheid van personeel.

Centraal staat hierbij het vertalen van de competenties/kernwaarden van uw organisatie naar benodigde vaardigheden en kennis onder het personeel. Wat wil de organisatie uitstralen en bereiken? Beschikt het personeel over voldoende capaciteiten om dit ook daadwerkelijk uit te dragen? Ook op dit gebied biedt 5Kwadraat de juiste ondersteuning met adviezen op maat. Daarbij hebben we oog voor zowel het belang van uw organisatie als het belang van de werknemer en streven we naar een duurzame win-win situatie.

Belonen en Waarderen
Wist u dat belonen één van de meest effectieve manieren is om gedrag te veranderen? Belonen geeft werknemers het gevoel van waardering en dat leidt tot motivatie en tevredenheid.

Maar hoe dient u uw medewerkers dan te belonen? En wanneer? Er zijn uiteenlopende manieren van belonen. Naast de vaste maandelijkse beloning kennen we variabel belonen en belonen naar prestaties. Een passende combinatie van beide manieren geeft het beste resultaat!

5Kwadraat adviseert u in het opzetten en uitvoeren van een onderzoek naar beloning in uw branche, regio of marktsegment. Daarnaast hebben wij de kennis en kunde in huis om functiewaarderingssystemen op te stellen, die vaardigheden en taken koppelen aan functies en aan een passende beloning voor uw organisatie en uw personeel.

Motiveren en Behouden
Hoe behoudt u de waardevolle werknemers in uw organisatie en hoe motiveert u ze om ‘eruit te halen wat erin zit’? Het zal u niet verbazen dat wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat gemotiveerde medewerkers het beste rendement behalen. Ook zorgt het motiveren van medewerkers ervoor dat zij zich verbonden voelen met de organisatie waardoor de organisatie haar medewerkers behoudt.

Motiveren kan op verschillende manieren, zoals door het creëren van zekerheid, het bieden van carrièremogelijkheden, financieel belonen en het stimuleren van een goede werk- en privébalans. Vooral door het bieden van uitdaging, afwisseling in het werk en zelfstandigheid zorgt u als ondernemer voor gemotiveerde werknemers, wat leidt tot een hoger rendement. 5Kwadraat adviseert u over de mogelijkheden om medewerkers optimaal te motiveren én te behouden.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom