Veiligheidsbeleid: o.a. VCA training, explosieveiligheid

Wat is VCA
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu).

De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van bijvoorbeeld aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en beoordeeld op hun VGM-beheersysteem.

 

Voor wie is VCA bedoeld
VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren waar het risicovol werken is. Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties, werkplaatsen en op bouwprojecten. Bij bijna alle werkzaamheden bestaat er een risico met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het milieu en kan de VCA Checklist toegepast worden.

 

VCA*, VCA** en VCA Petrochemie
Het verschil tussen VCA*, VCA** en VCA Petrochemie zit hem in verschillen tussen uitvoerende, beleidszaken en werkzaamheden in de Petrochemie.

VCA* houdt zich bezig met de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau. VCA* bedoeld voor bedrijven, met 35 of minder medewerkers, die niet als hoofdaannemer optreden.

VCA** houdt zich, naast het uitvoerend niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming. VCA** is bedoeld voor bedrijven, met meer dan 35 medewerkers en organisaties die optreden als hoofdaannemer.

VCA Petrochemie stelt naast bovenstaande nog specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. VCA Petrochemie is vooral bedoeld voor bedrijven die grotere werkzaamheden uitvoeren bij Petrochemische bedrijven.

Voordelen van VCA
VCA is in een brede kring de erkende, uniforme checklist, die een grote verscheidenheid aan veiligheidschecklists en methodes heeft vervangen.

De veiligheid op de werkvloer verbeterd, waardoor er minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten en meer aandacht voor het milieu is. Kortom: een veiligere en gezondere werkomgeving.

Door het toepassen van VCA voldoet u tevens aan verplichtingen vanuit de Arbo-wet.

5Kwadraat kan u helpen met VCA, tevens is het mogelijk dit te integreren in een ISO systeem.

 

VCA certificaat | Nut en noodzaak
Uit de opsomming van de onderwerpen van de zogenaamde "checklist-vragen" blijkt dat VCA bedoeld is om je bedrijf op kritische punten door te lichten op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet je bedrijf aan de gestelde eisen, dan kan een VCA- certificaat behaald worden.

Het VCA- certificaat is een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat je bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Voorkómen wordt dus dat opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen. Dat is immers allemaal van te voren al geregeld. Uit het nut van het certificaat is tevens de noodzaak van het hebben van het certificaat geboren.

Vanwege het gemak, stellen opdrachtgevers eenvoudigweg het beschikken over het VCA- certificaat als voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten.

BRON: www.VCA.nl

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom