Duurzame inzetbaarheid

Elke dag vervul je meerdere rollen. Iemand is niet alleen manager, maar ook vader, sporter en bijvoorbeeld klusjesman. Je werk heeft invloed op je persoonlijk geluk en ontwikkeling. En je privé-omstandigheden hebben invloed op je prestaties op je werk. Je bent duurzaam inzetbaar als al jouw rollen, passies en competenties elkaar versterken. Dat kan als je iets doet waar je energie van krijgt, bij een werkgever waar je volledig tot je recht komt, met een baan die bij jou past.

 

Stap 1

5Kwadraat realiseert duurzame inzetbaarheid van de werknemer met een integrale aanpak.

Duurzame inzetbaarheid is niet iets waar je even aandacht aan besteedt, waarna het een vergeten onderwerp wordt. Het woord zegt het al, de focus moet liggen op de lange termijn. Om die reden is het van belang dat de voorbereiding gedegen is en dat er volledige support en commitment vanuit het management aanwezig is.


Stap 2

Vervolgens is nodig om inzicht te krijgen in de huidige problematiek, maar ook in mogelijke toekomstige belemmeringen. Soms kan het nuttig zijn een dergelijk traject te koppelen aan een PMO.

We willen weten wat werknemers nodig hebben om gezond, vitaal en productief aan de slag te blijven op de lange termijn. Hiervoor is het zaak dat werknemers gaan nadenken over dit onderwerp, dat er bewustwording is, en dat het een onderwerp wordt van gesprek.

Nog voordat we de werknemers gaan vragen naar hun ideeën en behoeften is het daarom nodig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We zullen dan ook beginnen met een kickoff. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een personeelsbijeenkomst of publicaties (intranet). Hierin zal op zijn minst aan bod komen dat werknemers een eigen verantwoordelijkheid hebben om gezond en inzetbaar te zijn en blijven voor arbeid, ook op de lange termijn. Het bedrijf kan wel de middelen aanreiken om dit te faciliteren, maar men moet zelf aangeven waar men behoefte aan heeft.

Vervolgens zullen we alle werknemers vragen een vragenlijst in te vullen waarmee we inzichtelijk willen krijgen:

- Welke belemmeringen zijn aanwezig op het gebied van gezondheid en werk.

- Waar men in de toekomst problemen mee verwacht. Ofwel, we stellen de werknemers de vraag: “Als u hier nog 10 jaar werkt waar verwacht u dan problemen mee te ondervinden?

- Waar men behoefte aan heeft om nu en op de lange termijn gezond en vitaal inzetbaar te blijven. Deze behoeftes kunnen liggen op vele diverse vlakken: persoonlijke beschermings-middelen, inzet van diëtist, stoppen-met-roken-cursus, een sportabonnement.

Maar ook wellicht: assertiviteitstraining, stressmanagement, omscholing of andere ontwikkelingstrajecten.

 

Stap 3

Daarna komt het implementeren van verbeteringen. Werknemers hebben hierin ook een verantwoordelijkheid. De aangereikte hulpmiddelen (cursussen, hulpmiddelen, etc) zijn geen vrijblijvendheid, mits in eerdere fase een wederzijdse commitment is afgesproken.

 

Stap 4

De continuïteitsfase is erg belangrijk. Het onderwerp ‘Duurzame inzetbaarheid’ mag geen eenmalige actie zijn. In dit kader kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden: voorbeeld leidinggevenden, periodieke evaluaties van het traject en de effecten, voortgangsgesprekken met werknemers, het inrichten van een gezonde kantine, posters of instructiebladen op de werkplek.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom