Inzet vertrouwenspersoon

Sociale veiligheid op het werk

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. Bedrijf, Mens & Werk Zeeland werkt aan een veilig klimaat op de werkvloer!

Ongewenste omgangsvormen

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Het is van belang dat elke organisatie een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en dat de leiding zelf het goede voorbeeld geeft. Het kan een enorme kostenpost worden door verminderd functioneren en ziekteverzuim. De werknemer zelf draagt echter medeverantwoordelijkheid!

Vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Met een externe vertrouwenspersoon van 5Kwadraat haalt u onafhankelijke en deskundige ervaring in huis. En toch dichtbij, in Zeeland.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • opvang en begeleiding
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • informatie geven over andere oplossingsmogelijkheden, zoals een klachtenprocedure
  • desgewenst begeleiden bij klachtencommissie of management
  • doorverwijzen, bijvoorbeeld naar mediator
  • geven van voorlichting over aanpak
  • adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • registreren van gevallen van ongewenst gedrag


Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom