PMO

Preventief Medisch Onderzoek

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) signaleert u gezondheidsrisico’s. Bovendien heeft een PMO een positief effect op het functioneren van medewerkers; ze worden zich beter bewust van de invloed van het werk op hun gezondheid en welzijn.

Als werkgever krijgt u een beeld van de gezondheid van uw werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging) en u kunt de uitkomsten vergelijken met branchecijfers of de totale Nederlandse bevolking. Een PMO kan ook het uitgangspunt zijn voor een plan van aanpak om de gezondheid van uw medewerkers te verbeteren of te beschermen.

Kwaliteit
Wanneer u een PMO laat uitvoeren door 5Kwadraat kiest u voor kwaliteit.
Wij kijken samen met u naar uw onderzoeksdoelstellingen en bepalen vervolgens gericht het type onderzoek om hoge onnodige kosten te voorkomen.

Stappenplan

Bij de opzet en uitvoering van een PMO doorlopen we samen een aantal stappen:

1. De inhoud
De kwaliteit van het PMO wordt bepaald door een nauwkeurige formulering van doel en werkwijze. Is het onderzoek een secundaire arbeidsvoorwaarde (met de nadruk op de individuele testuitslagen) of wordt het PMO gebruikt als 0-meting of vergeleken met eerder onderzoek. Daarbij is ook de keuze van onderzoeksmiddelen van belang. Gebruiken we vragenlijsten, gaat het om lichamelijk onderzoek, orgaanfunctie-onderzoek (ogen, oren, longen of hart) of om bloedonderzoek.

2. Communicatie
Optimale deelname aan het onderzoek is nodig om tot betrouwbare resultaten te komen. Daarom is interne communicatie belangrijk. Wij kunnen een informatiebijeenkomst organiseren, potentiële deelnemers schriftelijk informeren over de doelstelling en de werkwijze of een digitale mailing naar alle medewerkers versturen.

3. Coördinatie
Nadat de opzet van het PMO duidelijk is stellen we een keuringsteam samen, dat van begin tot eind bij het project is betrokken. U heeft altijd één vast aanspreekpunt, waar u met al uw vragen terecht kunt.

4. Individuele advisering
Indien wenselijk bespreekt de keuringsarts de uitslagen met individuele medewerkers. Hij kan lifestyle-adviezen geven of indien noodzakelijk direct doorverwijzen naar therapeut of medisch specialist. Uitslagen kunnen ook schriftelijk worden verstrekt. Door deze werkwijze kunnen aandoeningen voortijdig worden onderkend en behandeld.

5. Rapportage
Resultaten van vragenlijsten kunnen worden samengevoegd tot groepsoverzichten. Komen bepaalde type klachten meer voor dan elders, bijvoorbeeld vergeleken met de branche? Wanneer een bedrijf besluit tot een vervolg PMO worden resultaten van preventieve acties zichtbaar. Zo wordt een PMO een doorlopende monitor voor de gezondheid en de werkbeleving van medewerkers.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom