Psychologische coaching

Reintegratie & Coaching

Re-integratie

Werk geeft zekerheid, structuur, inkomen, inspiratie en, en als het goed is, plezier en zingeving. Soms is werk echter een bron van stress en kun je door werkomstandigheden psychische en/of fysieke klachten ontwikkelen. Vaak spelen eigenschappen van de persoon hierin ook een rol. Zo kan een enorme perfectionist zijn prima functioneren als alles mee zit, maar tijdens een reorganisatie kan de perfectionist behoorlijk gefrustreerd raken met stress gevolg.
Een opeenstapeling en aaneenschakeling van stressvolle gebeurtenissen en situaties kan leiden tot overspanning of zelfs burn-out. Dan is een re-integratie traject behulpzaam op weer op het juiste spoor te komen.
5Kwadraat maakt gebruik van een aantal stappen die in de praktijk enigszins in elkaar overlopen.

Inventarisatie: De eerste stap is het in kaart brengen van welke omstandigheden hebben geleid tot uitval uit van werk. Specifieke aspecten van het werk, privéomstandigheden en, persoonlijkheidsfactoren worden daarin samengebracht om tot begrip te komen van wat tot uitval uit werk heeft geleid.

Klachtenreductie: de tweede stap bestaat uit het verminderen van de meest acute klachten. Vaak is het aanleren van ontspanningstechnieken voldoende. Soms hebben ingrijpende gebeurtenissen de revue gepasseerd (zijn er heftige zaken gebeurd) die verwerkt moeten worden. Dit kan dan mogelijk met EMDR (zie Psychologie) gedaan worden.

Sterker en weerbaarder worden: In deze fase word gewerkt aan wat je nodig hebt om sterker te worden in je werk. Je kunt hierbij denken aan het vergroten van je relativerende vermogen, je minder laten leiden door negatieve en niet helpende gedachtepatronen (middels cognitieve therapie), het vergroten van je weerbaarheid (stellen van grenzen, assertiever zijn), beter leren plannen of zaken beter leren loslaten.

Een werkhervattingplan kan ontwikkeld worden en er kunnen afspraken worden gemaakt met werkgever, bedrijfsarts en eventueel andere partijen hoe dit plan zo goed mogelijk uitgevoerd kan gaan worden.

Re-integratie: In deze fase ga je langzaam weer wennen aan werk, je wordt gecoacht in het leren toepassen van wat je in de therapie hebt geleerd.

Het kan zinvol zijn om een gesprek te organiseren waarbij meerdere partijen aanwezig zijn. Zo is het mogelijk dat de psycholoog van 5kwadraat aanwezig is bij een gesprek met jou en je werkgever of bedrijfsarts. Soms is telefonisch contact erg nuttig om de voortgang en het re-integratieplan te bespreken. Dit gebeurt alleen in overleg met jou en met jouw toestemming.

 

Coaching

Om meer invloed op het leven, zowel in werk- als in privé-situaties, uit te kunnen oefenen wordt er gebruik gemaakt van een coach. Coachingstrajecten hebben tot doel het optimale rendement uit je talent te halen en de persoonlijke effectiviteit te verhogen. Door te stimuleren en inspireren helpt de coach om jouw kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Hierbij spelen autonomie en het maken van keuzes een belangrijke rol. Je kunt ook onder professionele begeleiding werken aan het verbeteren van de communicatie met anderen en het positief presenteren van jezelf, met als doel uzelf het beste tot uitdrukking te brengen. Tijdens de sessies wordt onder meer gebruik gemaakt van rollenspelen, schrijfopdrachten en dramatechnieken

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom