Risico-inventarisatie en evaluatie

Als werkgever wil je dat je werknemers veilig kunnen werken en wil je risico’s beperken. Het in kaart brengen van de risico’s begint bij het herkennen ervan. Met de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) brengen we gestructureerd de risico’s binnen een organisatie in kaart en bieden we handvatten om die risico’s weg te nemen.

Met het uitvoeren van de RI&E zorg je voor een systematische aanpak richting goede arbeidsomstandigheden. De RI&E bestaat uit het onderzoek naar de mogelijke risico’s en uit een plan van aanpak voor het oplossen ervan. In dit plan staat vermeld welke risico’s er gesignaleerd zijn en de prioriteit van de verschillende verbeterpunten. Het doel is de mogelijke invloeden van de risico’s te voorkomen of te beperken. Met behulp van de resultaten van de RI&E formuleert en implementeert de werkgever een goed en zorgvuldig arbeidsomstandighedenbeleid.

Via 5Kwadraat kunt u een RI&E volledig laten uitvoeren. Ook kunt u een door u uitgevoerde RI&E laten toetsen; wellicht heeft u reeds een branchemodel gehanteerd. Diverse methodieken zijn beschikbaar, zie bijvoorbeeld www.RIE.nl.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom