Arbeidsdeskundig onderzoek

 • Overleg bedrijfsarts / arbeidsdeskundige
 • Gesprek werknemer / arbeidsdeskundige
 • Gesprek werkgever / arbeidsdeskundige
 • Bezoeken van relevante werkplekken / rondgang door het bedrijf
 • Driegesprek werkgever, werknemer en arbeidsdeskundige
 • Opstellen concept rapportage en eventueel nader overleg arbeidsdeskundige / bedrijfsarts
 • Opstellen definitief rapport 

 

Onderwerpen van onderzoek wordt in overleg vastgesteld. Standaard is om te kijken naar:

 • Geschiktheid eigen werk
 • Aanwezigheid ander werk binnen de eigen organisatie
 • Advies over passend werk buiten de eigen organisatie
 • Advies over vervolgtraject met inachtneming eisen Wet Verbetering Poortwachter

  Het onderzoek zal o.a. worden gebaseerd op de door de bedrijfsarts overhandigde gegevens m.b.t. de gestelde beperkingen van de medewerker. Expliciet wordt vermeld dat er geen medische gegevens worden overgedragen.
   

Re-integratietraject 2e spoor:

Samenvatting: Uw werknemer is op dit moment werkzaam in een aangepaste functie. Er is door de arbeidsdeskundige vastgesteld dat zij/hij ongeschikt is voor eigen werk. Uw werknemer heeft fysieke klachten waardoor zij/hij de oude functie niet meer kan volledig uitvoeren en de verwachting is dat een 2e spoor ingezet gaat worden naast het 1e spoortraject.
 
Uw werknemer zal ondersteund moeten worden in de zoektocht naar aangepast werk buiten de eigen organisatie. Een intensieve begeleiding door 5Kwadraat zal haar daarbij helpen. Producten die ingezet kunnen worden zijn loopbaanoriëntatie, sollicitatietraining, individuele sollicitatiebegeleiding, beroepskeuzetest, competentietest, coaching naar werk, werkervaringsplaats, jobhunting, netwerken, contract onderhandelingen en nazorg.
 
Bovenstaand is een globale opzet van het traject. Afhankelijk van de intake zal beoordeeld worden welke dienstverlening noodzakelijk is. Wij leveren maatwerk. Dit betekent dat een op maat gesneden plan van aanpak zal worden gemaakt. In dit plan van aanpak wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van uw werknemer. Dit is ter beoordeling aan onze medewerker die de intake verricht. In het plan van aanpak zullen alle in te zetten producten worden beschreven.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom