Bedrijfsmaatschappelijk werk

Een goede balans tussen medewerker en organisatie

5Kwadraat wil bevorderen dat medewerkers tot hun recht komen in de organisatie en op waarde worden geschat. Alleen met gemotiveerde en tevreden werknemers functioneert uw organisatie optimaal. Soms staat medewerkersbelang op gespannen voet met bedrijfsbelang. Werken op dat raakvlak is een uitdaging voor 5Kwadraat. Het vraagt open en heldere communicatie. Maar ook abstractievermogen en menselijk inzicht. Als u zorgvuldig omgaat met uw medewerkers, zijn zij het beste visitekaartje van uw organisatie!

 

Bewust zijn van eigen rol

Gedrag is een keuze. Maar niet altijd bewust. Het beeld wat mensen van een situatie hebben verschilt. Soms passen twee waarheden niet in één verhaal. 5Kwadraat stimuleert bewustwording en zelfreflectie. Zij helpt mensen inzicht te krijgen in hun eigen rol en laat ze zien hoe ze invloed kunnen uitoefenen door proactief te zijn en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Maar soms voelen mensen zich kwetsbaar en onveilig. 5Kwadraat ondersteunt waar nodig, stimuleert waar mogelijk en helpt mensen te vertrouwen op hun eigen kracht en talenten. Dit kan ook betekenen dat wegen zich scheiden. Uitgangspunt blijft dat elk mens verantwoordelijk is voor de keuzes die hij maakt en de consequenties die daar uit voortvloeien.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom