C5Casemanagement

Algemeen

De casemanagers van C5Casemanagement kunnen u ontzorgen op het gebied van uw verplichtingen in de verzuimbegeleiding. Zij bewaken het proces, stemmen met u de te nemen stappen af en zorgen er voor dat deze tijdig gezet worden.

Hierdoor kunt u zich maximaal richten op het aansturen van uw bedrijfsprocessen maar blijft u wel betrokken en houdt u overzicht en de regie over de begeleiding van uw verzuimde medewerkers.

C5Casemanagement werkt nauw samen met Bedrijfsartsen5 en de deskundigen van 5Kwadraat. 

Hierdoor is altijd snel schakelen met, en inwinnen van deskundig advies gewaarborgd.

Wanneer u samenwerkt met een zelfstandig gevestigd bedrijfsarts of arbodienst is dit voor ons ook geen probleem.

U kunt bij ons kiezen uit verschillende pakketten casemanagement, maar ook het leveren van een specifieke, op uw organisatie toegesneden dienstverlening is mogelijk.

 

Verzuimdossier

Het goed opbouwen van een verzuimdossier is een vereiste. Vooraf weet je nooit of een verzuim langdurig wordt en zal eindigen in en WIA-beoordeling.

Een onvoldoende samengesteld verzuimdossier zal direct leiden tot een sanctie en kosten die voorkomen hadden kunnen worden.

Onze casemanagers kunnen u ondersteunen in het opbouwen van het dossier gedurende de verzuimbegeleiding tot aan het indienen van de WIA-aanvraag.

Dit kan zijn van enkele tips en adviezen tot het samen opstellen van documenten.

Ook hierin kunnen op maat diensten geleverd worden.

 

UWV documenten

Gedurende het verzuim dienen regelmatig documenten ingevuld te worden. In de praktijk blijkt dit vaak lastiger dan aanvankelijk verwacht.

Wat moet er wel in, wat niet?

Waarvoor vind ik de formulieren die ik nodig heb?

Onze casemanagers kunnen u hier bij ondersteunen, van het vinden van de juiste formulieren tot het (samen met u) invullen ervan.

Voor meer informatie gaat u naar http://www.c5casemanagers.nl/

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom