Mediation

Mediation is, kortweg, het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar (mediator). Het betreft de oplossing voor allerhande conflicten die voorheen vaak via advocaten en rechters werden beslist. De mediator doet geen uitspraken, dat doen alleen de partijen zelf. De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken van partijen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen. Partijen komen met deze begeleiding, zélf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict..

Mediation kent enkele grote voordelen: het traject is kort, de kosten zijn relatief laag en de oplossing is vaak duurzaam en bevredigend voor alle partijen (win-win situatie).

Om het mediationproces goed te laten verlopen wordt aan het begin van de mediation tussen de mediator en de partijen een aantal afspraken gemaakt (de mediationovereenkomst). 5Kwadraat werkt volgens de Gedragsregels van het NMI en is onderhevig aan een klacht- en tuchtrecht. Aan het slot van de (geslaagde of gedeeltelijk geslaagde) mediation wordt een Vaststellingsovereenkomst gesloten of schriftelijke afspraken gemaakt en ondertekend.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom