Ondersteuning bij Ziektewet-flex

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers
 

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat u, als u als werkgever eigenrisicodrager bent, ook verantwoordelijk bent voor medewerkers die ziek uit dienst gaan. Ook als deze een tijdelijk dienstverband hadden die van rechtswege is beëindigd. Als ex-werkgever heeft u dan de verplichting deze ex-werknemer verder in het verzuim te begeleiden en te trachten deze medewerker te re-integreren in algemeen gangbare arbeid. Hierbij kan 5Kwadraat u bijstaan.

Download bijlage: Ziektewet Flex

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom