Psychologie

1. Voor welke klachten
2. Werkwijze
3. Cognitieve therapie
4. EMDR
5. Oplossingsgerichte therapie

 

1. Voor welke klachten

Hieronder vind je een overzicht van klachten en problemen waarvoor je bij 5Kwadraat terecht kunt:

Mentale klachten
• Angsten / paniekaanvallen / fobieën
• Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen
• Depressieve klachten / somberheid / schuldgevoelens
• Onzekerheidsgevoelens, moeite voor jezelf opkomen
• Stressklachten vanwege problemen thuis, op het werk of met de studie
• Onverwerkte rouw
• Traumatische ervaringen/trauma/psychotrauma
• Problemen in uw relatie / vriendschappen
• Problemen na echtscheiding
• Moeite met veranderingen in uw leven (levensfaseproblemen)
  Werkproblemen
• Overspannenheid en burn-out
• Assertiviteitsproblemen
• Conflicten
• Ondersteuning bij re-integratie
• Verandering van baan


2. Werkwijze

Na aanmelding wordt binnen 1 werkweek een intakegesprek ingepland. De intake bestaat uit een interview en eventueel aanvullend testonderzoek. Na het gesprek wordt er een intakeverslag en een voorstel voor begeleiding gemaakt, inclusief een inschatting van de doorlooptijd en het aantal sessies.

Na de intakefase ga je samen met 5kwadraat één of meerdere doelen stellen waaraan je wilt werken. Het is prettig om een doel te hebben en het geeft structuur aan de gesprekken. Doelen kunnen bijvoorbeeld gaan over het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het leren omgaan met gevoelens, het leren omgaan met moeilijke situaties of het verkrijgen van nieuwe vaardigheden.

Vervolgens wordt in overleg gekeken hoe gewerkt zal worden om deze doelen daadwerkelijk te bereiken. Ook wordt samen afgesproken hoe vaak de sessies plaats zullen vinden. Na een aantal sessies wordt geëvalueerd of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is. Van de client wordt een actieve houding gevraagd waarbij je ook zelf verantwoordelijkheid draagt voor het behalen van de doelen.

Uitgangspunt in de behandelingen van 5Kwadraat is het heden, het hier en nu, maar als het verleden een belemmering is voor een mooie toekomst kan daar ook aan gewerkt worden. Indien gewenst kan overleg met andere betrokken partijen zoals de familie/partner, de huisarts, de bedrijfsarts of de werkgever een vast onderdeel van de begeleiding zijn. Contact met derden vindt nooit zonder toestemming plaats.


3. Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie kan voor veel emotionele klachten een effectieve behandelwijze zijn. De cognitieve gedragstherapie is een samengaan van enerzijds de cognitieve therapie en anderzijds de gedragstherapie. Het uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen (kortom: “gedachten”) over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld.

In de cognitieve therapie leer je bewust te worden van de gedachten die leiden tot lastige gevoelens en gedragingen. Vervolgens ga je onderzoeken welke ideeën, overtuigingen en veronderstellingen zullen leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen. Deze zullen natuurlijk wel in de realiteit getoetst moeten worden en daar komt de gedragstherapie kijken.

Bij de gedragstherapie is het uitgangspunt dat lastige emoties en gedragingen veroorzaakt worden door de ervaringen vanuit het verleden. Lastige emoties en gedragingen zijn aangeleerd en deze kan je ook weer afleren. Dat betekent dat gewenste veranderingen tot stand komen door nieuwe leerervaringen. Je leert niet alleen door erover te praten, maar ook door te doen. Door stap voor stap nieuw gedrag aan te leren en in praktijk te brengen merk je dat je langzaam maar zeker de lastige situaties makkelijker aan kan.


4. EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Densitisation Reprocessing. Deze techniek is een effectieve techniek gebleken voor onder andere het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Het is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, soms spreekt men ook wel van een traumatische belevenis.

Het is een bijzondere therapie omdat er juist niet veel in wordt gesproken. Er wordt doelgericht gewerkt op het trauma en de meeste cliënten ervaren dat er gedurende en na de sessies een proces van verwerking op gang is gekomen. Bij eenmalige traumatische gebeurtenissen (een ongeluk, een ongeval) kan EMDR binnen enkele sessies leiden tot forse klachtvermindering en verbetering in functioneren.


5. Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de client. Samen met DitWerkt onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Deze werkwijze spreekt veel cliënten aan.

Oplossingsgerichte psychotherapie wordt onder andere ingezet bij depressiviteit klachten, angst, stress, burn-out, fobie en als gezinstherapie. Ook kunnen oplossingsgerichte therapie technieken gebruikt worden binnen relatietherapie. Oplossingsgerichte therapie is een vorm van kortdurende psychotherapie. Gemiddeld duurt oplossingsgerichte therapie maar 5 sessies.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom