Training gevaarlijke stoffen

Cursus Werken met gevaarlijke stoffen

De cursus Werken met gevaarlijke stoffen is een cursus die gevolgd moet worden door iedereen die met gevaarlijke stoffen gaat werken of al werkt. In deze cursus van 4,5 uur wordt de basis van gevaarlijke stoffen behandeld. Aan de orde komen onderwerpen zoals de indeling van stoffen volgens de verschillende classificatiesystemen, het werken met gevaarlijke stoffen, het laden, het lossen en incidentbestrijding. De cursus is met name geschikt voor diegenen die van het onderwerp nog maar weinig afweten, maar dit in hun werk goed kunnen gebruiken.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

 • De wet – en regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stoffen en kenmerken
 • De etikettering en classificatie van stoffen volgens WMS, GHS en ADR
 • Het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen
 • De incidentbestrijding gevaarlijke stoffen


Deze in company cursus duurt iets meer dan 4 uur en kan op locatie gegeven worden aan een groep van 3 tot 10 cursisten. Na deelname aan de cursus ontvangt de deelnemer een week later het certificaat van deelname.

Cursus Gevaarlijke stoffen in opslag met de PGS15

De PGS15 is de richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Wanneer je chemie opslaat moet je aan veel verschillende regels voldoen en dan is goed overzicht erg belangrijk. Kennis van gevaarlijke stoffen is onmisbaar wanneer je in de opslag werkt, verantwoording draagt of inspecteert. In deze cursus komen echter niet alleen de PGS15 aan bod, maar ook een aantal onderwerpen die van belang zijn bij een veilige opslag van gevaarlijke stoffen.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: 

 • De wet - en regelgeving omtrent de opslag van gevaarlijke stoffen  volgens de PGS15
 • De classificatie van stoffen volgens GHS/WM/ADR, de etikettering en de verpakkingen
 • Het belang van veiligheidsbladen en het lezen er van
 • De scheiding van stoffen, productopvang en bluswateropvang
 • Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het magazijn
 • De opslag van gassen, ADR4, ADR5.2 en andere afwijkende stoffen
 • Brandbestrijdingssystemen en calamiteitenbeheersing

 

Deze in company cursus duurt iets meer dan 7 uur en kan op locatie gegeven worden aan een groep van 3 tot 8 cursisten. Na deelname aan de cursus ontvangt de deelnemer een week later het certificaat van deelname.

Cursus Gevaarlijke stoffen voor BHV-ers

Bedrijfshulpverleners krijgen na het behalen van hun BHV certificaat periodiek een herhalingscursus. Uit onderzoek is gebleken dat heel veel BHV-ers de frequentie van opleiden veel te laag vinden en dat onderwerpen zoals gevaarlijke stoffen onderbelicht blijven. Juist wanneer er gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf voorkomen is het belangrijk daar in een cursus extra aandacht te besteden. Deze cursus is speciaal voor BHV-ers samengesteld.

 

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

 • De indeling van stoffen voor het gebruik volgens GHS / WM en het ADR
 • Het lezen van veiligheidsbladen (MSDS-en)
 • Het omgaan met verwondingen met gevaarlijke stoffen
 • Hoe je persoonlijke beschermingsmiddelen dient te gebruiken
 • Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

 

Kortom, een zeer interessante cursus voor de BHV-ers. Deze in company cursus duurt 4 uur en kan op locatie gegeven worden aan een groep van 3 tot 12 cursisten. Na deelname aan de cursus ontvangt de deelnemer een week later het certificaat van deelname.

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom