Training verzuimmanagement

Locatie: Dahliastraat 94B, Bergen op Zoom
Datum & tijd: nog nader in te vullen voor 2020
Kosten: € 295.- (inclusief materiaalkosten & lunch)

“De invloed van leidinggevenden op ziekteverzuim”

Bedrijfsartsen5 en 5Kwadraat presenteren de nieuwe praktijktraining Stuur op Verzuim. De training is specifiek ontwikkeld met het oog op MKB ondernemingen.

Het doel van de training ‘de invloed van leidinggevenden op ziekteverzuim’ is om de deelnemers:

  • inzicht te geven in en bewust te maken van de mogelijkheden die zij hebben om (verzuim)gedrag gericht en effectief te kunnen sturen (‘managen’)
  • inzicht geven in wat wordt verwacht in het kader van het krijgen van grip op ziekteverzuim
  • aan de hand van (eigen) casuïstiek te trainen in vaardigheden die bijdragen aan het succesvol voeren van een gesprek bij
    • het voorkomen van ziekteverzuim (rood verzuim),
    • de ziekmelding/ 1 e contact
    • het sturen op (frequent en langdurig) ziekteverzuim.

 

Na afronding van de training weten de deelnemers wat het begrip ziekteverzuim inhoudt, wat van de betrokkenen wordt verwacht en hoe zij op een effectieve en succesvolle wijze invulling kunnen geven aan deze rol (‘grip op ziekteverzuim’).

De training verzuimmanagement is een interactieve en praktijkgerichte training, opgebouwd in 2 delen (verdeeld over 1dag).

In deel 1 van de training staat ‘de theorie/ bewustwording’ centraal. Er zal uitleg worden gegeven over o.a. wat ziekteverzuim is, de verschillende vormen van verzuim en het proces van preventie naar duurzame inzetbaarheid. Hierbij zal steeds worden stil gestaan bij het centrale thema: wat is beïnvloedbaar?

Er wordt een toelichting gegeven op wet- en regelgeving, privacywetgeving, ziekteverzuimbeleid en wat dit voor de belangrijkste spelers betekent (wie doet wat wanneer).

In deel 2 van de training staat ‘de praktijk’ centraal. In samenwerking met een trainingsacteur wordt (eigen) casuïstiek geoefend, waar de deelnemers in hun rol als ‘verzuimregisseur’ mee te maken krijgen. Er wordt ingegaan op belangrijke tips & tricks en zal uitleg  gegeven worden over het eerste contact bij ziekteverzuim (wat vraag je wel en niet), de opbouw van het (frequent) verzuimgesprek, de gesprekken bij langdurig verzuim en het signaleringsgesprek.

In de training wordt actief en gericht ingespeeld op de ervaringen en vragen van de deelnemers. De doelgroep voor deze training zijn leidinggevenden en/ of P&O/ HR adviseurs. De training wordt verzorgd door onze arbeids- en organisatiedeskundige en arbeidsdeskundige (tevens trainingsacteur).

Inschrijven?
Via onze website: Inschrijfformulier
of per mail: secretariaat@5kwadraat.nl
U kunt ons telefonisch bereiken via: 0113-745434

© 2021 5kwadraat | Webdesign & Realisatie: VisieCom